Skip to content

Matematyka

olimpiada matematyczna
olimpiada matematyczna gimnazjalistów
kangur matematyczny 2017 odpowiedzi

OFERUJEMY KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO:

– matury z matematyki rozszerzonej,
– konkursu kuratoryjnego,
– olimpiady matematycznej,
– olimpiady o indeks AGH,
– konkursu „Kangur Matematyczny”,
– kolokwiów na studiach o tematyce matematycznej,

ZAJĘCIA STACJONARNE:

– przygotowujemy komplet materiałów pomocniczych – autorskie notatki, grafiki wykonane przez nas lub grafika,
– autorskie zadania maturalne,
– zadania maturalne,
– schematy,
– materiały drukujemy na zajęciach,
– zapowiadamy zawsze zadanie domowe,
– uczniowie po przerobieniu działów piszą testy 2-3 godzinne podsumowujące wiedzę, oceniane są one na procent: zaliczenia dla grup lek., lek-dent., wet. to powyżej 75%, jeśli nie zostanie test zaliczony następuje poprawa materiału którego uczeń nie rozumie i popełnił w nim błędy,
– posiadamy około 120 książek o tematyce matematycznej z których mogą korzystać nasi uczniowie w trakcie zajęć,


Zajęcia odbywają się:

– indywidualnie,
– w grupach 2, 4, 6-osobowych,

ZAJĘCIA ONLINE:

– prowadzone są na skype lub clickmetting,
– udostępniamy materiały uczniom przed zajęciami,
–  na zajęciach prowadzonych w grupach każdy uczeń może wypowiadać się oraz udzielać,  poziom zadań jest dostosowany do danej grupy matematycznej na  podstawie testu weryfikującego,
– pozostałe informacje na temat zajęć są takie same jak na zajęciach stacjonarnych, 
– zajęcia w większych grupach są płatne jednorazowo lub za miesiąc,
– zajęcia pełne pasji i ciekawie prowadzone,


Zajęcia online odbywają się w zależności od potrzeb ucznia:

– indywidualne,
– w grupach 2, 4, 6, 8 10 – osobowych,
– 20-30 osobowych,
– otwarte grupy z nieograniczoną liczbą osób (do 100),

Przykładowe notatki: