Skip to content

Zajęcia maturalne z biologii

– uczniowie przygotowujący się na studia lekarskie, lekarsko-dentystyczne, weterynarię rozwiązują autorskie zadania z biologii stworzone przez egzaminatorów, nauczycieli ze stopniem doktora oraz nauczycieli prywatnych, 
– udostępniamy własne autorskie notatki na podstawie wymagań MEN i CKE, 
– korzystamy z 1800 książek o tematyce biologicznej na zajęciach – które możesz pożyczyć, 
– użytkujemy mikroskopy i preparatów biologicznych występujących na Olimpiadzie Biologicznej, 
– w naszym małym ogrodzie botanicznym spotkasz 200 gatunków różnorodnych roślin, z których będziemy korzystać przy omawianiu botaniki, 
– po każdym przerobionym dziale uczniowie piszą test oraz kartkówki, które sprawdzają jego wiedzę, 
– wszystkie zadania oraz testy są sprawdzane i ich wyniki notowane w dzienniku elektronicznym,
– hodujemy bakterie w szalkach Petriego oraz prowadzimy plantacje roślin, 
– wykonujemy zadania maturalne z poprzednich lat, 
– posiadamy cały asortyment przyborów biurowych potrzebnych do zajęć, 

ZOBACZ JAK WYGLĄDAJĄ ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU MATURALNEGO Z POZOSTAŁYCH PRZEDMIOTÓW.

WYBIERZ JEDNĄ Z OPCJI: