d
c

Biologia

Oferujemy kursy przygotowujące do szkoły podstawowej i ponadgimnazjalnej, jak również do egzaminów maturalnych i na studia.

W naszej firmie odbywają się labolatoria biologiczne w których wykorzystujemy preparaty trwałe lub nietrwałe. W trakcie zajęć korzystamy ze  szkieletu  człowieka, tablicy, mikroskopów, preparatów biologicznych.  Na każde zajęcia nasza kadra pedagogiczna przygotowuje komplet materiałów pomocniczych – kserówki, notatki, fiszki.

Posiadamy około 3600  książek o tematyce biologicznej z których korzystają uczniowie w trakcie zajęć.

Nasza firma korzysta z takich samych mikroskopów, jakie używane są na olimpiadach biologicznych. 

Zajęcia odbywają się indywidualnie oraz  w grupach 2-6 osobowych.

Bloki tematyczne do kursu maturalnego z biologii :
– Badania biologiczne
– Biochemia (podstawy)
– Cytologia
– Wirusy
– Bakterie
– Profisty
– Grzyby
– Porosty
– Botanika
– Fizjologia roślin
– Zoologia (podział na bezkręgowce i strunowce)
– Fizjologia zwierząt
– Metabolizm
– Anatomia człowieka z podziałem na układy
– Genetyka
– Biotechnologia molekularna 
– Ekologia
– Ewolucjonizm