Biologia

OFERUJEMY KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO:

 • matury z biologii rozszerzonej,
 • konkursu kuratoryjnego,
 • olimpiady biologicznej,
 • olimpiady ekologicznej
 • konkursu brain bee
 • kolokwiów na studiach o tematyce biologicznej,


W NASZEJ FIRMIE ODBYWAJĄ SIĘ LABORATORIA BIOLOGICZNE:

 • w których wykorzystujemy preparaty trwałe lub nietrwałe,
 • posiadamy mikroskopy optyczne, stereoskopowe z podłączeniem do monitora przez kamerę lub aparat cyfrowy,
 • rozpoznajemy typowe związki organiczne,
 • obserwujemy komórki różnych typów, zjawisko plazmolizy,
 • rozpoznajemy różne typy grzybów na zajęciach z MIKOLOGII (Podstawczaki, Workowce, Sprzężniowce) – niektóre nazwy gatunkowe, hymenofory, rodzaje grzybni, budowę owocnika,
 • na zajęciach z BOTANIKI uczniowie sami tworzą preparaty mikroskopowe (rośliny pierwotnie wodne, tkanki roślinne, mszaki, paprotniki, nagonasienne, okrytonasienne) oraz omawiamy na żywo każdą gromadę roślin,
 • posiadamy ogród botaniczny w lokalu zawierający 300 gatunków, (Rzeszów)


ZAJĘCIA WYKŁADOWE:

 • przygotowujemy komplet materiałów pomocniczych – autorskie notatki, grafiki wykonane przez nas lub grafika, zdjęcia spod mikroskopu również wykonaniem przez naszą kadrę),
 • autorskie zadania maturalne,
 • zadania maturalne,
 • schematy,
 • artykuły naukowe,
 • materiały drukujemy na zajęciach,
 • zapowiadamy zawsze zadanie domowe,
 • uczniowie po podrozdziałach piszą kartkówki, a po działach testy 2-3 godzinne podsumowujące wiedzę, oceniane są one na procent: prof zaliczenia dla grup lek, lek-dent, wet to 75%, jeśli test nie zostanie zaliczony następuje poprawa materiału którego uczeń nie rozumie i popełnił w nim błędy,
 • posiadamy około 1800 książek o tematyce biologicznej z których mogą korzystać nasi uczniowie w trakcie zajęć,


ZAJĘCIA TERENOWE z BOTANIKI, MIKOLOGII, LICHENOLOGII:

 • na wiosnę w ogrodzie botanicznym UMCS (Lublin),
 • na jesień w lesie obszaru chronionego, obserwacja grzybów (Rzeszów i Lublin),
 • w czerwcu wyjazd do Arboretum w Bolestraszycach – ogród dendrologiczny (Rzeszów),


ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ:

 • indywidualnie
 • w grupach 2, 4, 6-osobowych.


ZAJĘCIA ONLINE:

 • prowadzone są na Skype lub Clickmetting,
 • udostępniamy materiały uczniom po zajęciach,
 • w grupach większych każdy uczeń może pisać na czacie, mówić i pytać, tryb rozwiązywania zadań jest dostosowany do danej grupy na podstawie testu weryfikującego,
 • pozostałe informacje na temat zajęć są takie same jak na zajęciach stacjonarnych, nie ma laboratoriów i zajęć terenowych, lecz ukazujemy uczniom pod mikroskopem dane preparaty, które później rysują,
 • zajęcia w większych grupach są płatne jednorazowo lub za miesiąc,
 • zajęcia bardzo wydajne i ciekawie prowadzone,


Zajęcia online odbywają się w zależności od potrzeb ucznia:

 • indywidualne,
 • w grupach 2, 4, 6, 8 10 – osobowych,
 • 20-30 osobowych
 • otwarte grupy z nieograniczoną liczbą osób (do 150),


Nasza firma korzysta z takich samych mikroskopów, jakie używane są na olimpiadzie biologicznej. 

Przykładowe notatki: