Skip to content

Biologia

olimiada biologiczna
olimpiada wiedzy ekologicznej
deltaoptical logo

OFERUJEMY KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO:

– matury z biologii rozszerzonej,
– konkursu kuratoryjnego,
– olimpiady biologicznej,
– olimpiady ekologicznej,
– konkursu neurologicznego BRAIN BEE,
– kolokwiów na studiach o tematyce biologicznej.

W NASZEJ FIRMIE ODBYWAJĄ SIĘ LABORATORIA BIOLOGICZNE:

– w których wykorzystujemy preparaty trwałe lub nietrwałe,
– posiadamy mikroskopy optyczne, stereoskopowe z podłączeniem do monitora przez kamerę lub aparat cyfrowy,
– rozpoznajemy typowe związki organiczne,
– obserwujemy komórki różnych typów, zjawisko plazmolizy,
– rozpoznajemy różne typy grzybów na zajęciach z MIKOLOGII (Podstawczaki, Workowce, Sprzężniowce) – niektóre nazwy gatunkowe, hymenofory, rodzaje grzybni, budowę owocnika,
– na zajęciach z BOTANIKI uczniowie sami tworzą preparaty mikroskopowe (rośliny pierwotnie wodne, tkanki roślinne, mszaki, paprotniki, nagonasienne, okrytonasienne) oraz omawiamy na żywo każdą gromadę roślin,
– posiadamy ogród botaniczny w lokalu zawierający 300 gatunków, (Rzeszów).


ZAJĘCIA WYKŁADOWE:

– przygotowujemy komplet materiałów pomocniczych – autorskie notatki, grafiki wykonane przez nas lub grafika, zdjęcia spod mikroskopu również wykonaniem przez naszą kadrę),
– autorskie zadania maturalne,
– zadania maturalne,
– schematy,
– artykuły naukowe,
– materiały drukujemy na zajęciach,
– zapowiadamy zawsze zadanie domowe,
– uczniowie po podrozdziałach piszą kartkówki, a po działach testy 2-3 godzinne podsumowujące wiedzę, oceniane są one na procent: prof zaliczenia dla grup lek, lek-dent, wet to 75%, jeśli test nie zostanie zaliczony następuje poprawa materiału którego uczeń nie rozumie i popełnił w nim błędy,
– posiadamy około 1800 książek o tematyce biologicznej z których mogą korzystać nasi uczniowie w trakcie zajęć.


ZAJĘCIA TERENOWE z BOTANIKI, MIKOLOGII, LICHENOLOGII:

– na wiosnę w ogrodzie botanicznym UMCS (Lublin),
– na jesień w lesie obszaru chronionego, obserwacja grzybów (Rzeszów i Lublin),
– w czerwcu wyjazd do Arboretum w Bolestraszycach – ogród dendrologiczny (Rzeszów).


ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ:

– indywidualnie
– w grupach 2, 4, 6-osobowych.


ZAJĘCIA ONLINE:

– prowadzone są na skype lub clickmetting,
– udostępniamy materiały uczniom przed zajęciami,
– w grupach większych każdy uczeń może pisać na czacie, mówić i pytać, tryb rozwiązywania zadań jest dostosowany do danej grupy na podstawie testu weryfikującego,
– pozostałe informacje na temat zajęć są takie same jak na zajęciach stacjonarnych, nie ma laboratoriów i zajęć terenowych, lecz ukazujemy uczniom pod mikroskopem dane preparaty, które później rysują,
– zajęcia w większych grupach są płatne jednorazowo lub za miesiąc,
– zajęcia bardzo wydajne i ciekawie prowadzone.


Zajęcia online odbywają się w zależności od potrzeb ucznia:

– indywidualne,
– w grupach 2, 4, 6, 8 10 – osobowych,
– 20-30 osobowych,
– otwarte grupy z nieograniczoną liczbą osób (do 150).

Nasza firma korzysta z takich samych mikroskopów, jakie używane są na olimpiadzie biologicznej. 

Przykładowe notatki: