d
c

Chemia

Oferujemy kursy przygotowujące do szkoły podstawowej i ponadgimnazjalnej, jak również  do egzaminów i na studia.

Na każde zajęcia nasza kadra pedagogiczna przygotowuje materiały, plansze dydaktyczne, notatki, fiszki.  W naszej placówce odbywają się labolatoria chemiczne. Na bieżąco korzystamy z aktualnych wiadomości światowych dotyczących chemii. 

Posiadamy ponad 250 pozycji książkowych z dziedziny chemii, z których uczniowie korzystają w trakcie zajęć.

Zajęcia odbywają się indywidualnie lub w grupach (2-6 osób).

Bloki tematyczne do kursu maturalnego z chemii:
– Budowa atomu
– Wiązania chemiczne
– Związki nieorganiczne
– Stechiometria
– Reakcje utleniania-redukcji
– Stężenia
– Kinetyka 
– Reakcje w roztworach wodnych
– Charakterystyka pierwiastków
– Węglowodory
– Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów 
– Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów