Chemia

OFERUJEMY KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO:

 • matury z chemii rozszerzonej,
 • konkursu kuratoryjnego,
 • olimpiady chemicznej,
 • olimpiady o indeks AGH,
 • konkursu „ALCHEMIK”,
 • kolokwiów na studiach o tematyce chemicznej,


W NASZEJ FIRMIE ODBYWAJĄ SIĘ LABORATORIA CHEMICZNE:

 • przykładowe wykrywanie związków chemicznych (barwy), maturalnych lub na konkursy,
 • przykładowe reakcje chemiczne wykrywania związków na Olimpiadę Chemiczną,
 • wykorzystanie struktur modelowych do budowy atomu, hybrydyzacji


ZAJĘCIA WYKŁADOWE:

 • przygotowujemy komplet materiałów pomocniczych – autorskie notatki, grafiki wykonane przez nas lub grafika,
 • autorskie zadania maturalne,
 • zadania maturalne,
 • schematy,
 • artykuły naukowe,
 • materiały drukujemy na zajęciach
 • zapowiadamy zawsze zadanie domowe,
 • uczniowie po przerobieniu działów piszą testy 2-3 godzinne podsumowujące wiedzę, oceniane są one na procent: zaliczenia dla grup lek., lek-dent., wet. to powyżej 75%, jeśli nie zostanie test zaliczony następuje poprawa materiału którego uczeń nie rozumie i popełnił w nim błędy,
 • posiadamy około 350 książek o tematyce chemicznej z których mogą korzystać nasi uczniowie w trakcie zajęć,


Zajęcia odbywają się:

 • indywidualnie
 • w grupach 2, 4, 6-osobowych.


ZAJĘCIA ONLINE:

 • prowadzone są na Skype lub Clickmetting,
 • udostępniamy materiały uczniom po zajęciach,
 • w grupach większych każdy uczeń może pisać na czacie odzywać się i pytać, tryb rozwiązywania zadań jest dostosowany do danej grupy na podstawie testu weryfikującego,
 • pozostałe informacje na temat zajęć są takie same jak na zajęciach stacjonarnych, nie ma laboratoriów
 • zajęcia w większych grupach są płatne jednorazowo lub za miesiąc,
 • zajęcia bardzo wydajne i ciekawie prowadzone,


Zajęcia online odbywają się w zależności od potrzeb ucznia:

 • indywidualne,
 • w grupach 2, 4, 6, 8 10 – osobowych,
 • 20-30 osobowych,
 • otwarte grupy z nieograniczoną liczbą osób (do 100),