Zawartość kursu
CYTOLOGIA – CYTOSZKIELET
Cytoszkielet to białka fibrylarne (włókniste) cytoplazmy występujące we wszystkich komórkach eukariotycznych (brak u prokariontów), gdzie tworzą dynamiczną skomplikowaną sieć włókien.
0/1
Kurs maturalny BIOLOGIA z EGZAMINATOREM OKE od lipca 2022 roku – do maja 2023 roku (stara wersja)
O lekcji

Pobierz plik i zapoznaj się z jego treścią: Cytoszkielet – notatka

Pliki ćwiczeń
Nie znaleziono załącznika
Nie znaleziono załącznika
Dołącz do rozmowy
0% Complete